Show all tournaments

第一屆金Q戰【循環賽/10分30秒】

Tournament Info

Tournament organizer: cliffvine (2008) ☗9☗9☗6
Tournament format:  Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-01 09:00 ~ 2020-09-29 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1310
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1310/iframe">

Table

#Player12345678910111213Pts.Info
1 DinoCat (1149) 3
2 kazusaming (1258) 0
3 Maru239 (1558) 3
4 Oosaka (1000) 3
5 justin0412 (2195) 9
6 Izumi326 (1165) 0
7 Froaxy (1509) 3
8 HoaPhung (1250) 0
9 Hsh_TW (1350) 8
10 cliffvine (2008) 6
11 shogibegin (1834) 3
12 shogiliu (1711) 2
13 Iamnoob (1654) 0

Recent gamesSee all

2020-09-08Hsh_TW ● - ○ DinoCatKifuGame
2020-08-17Oosaka ● - ○ justin0412KifuGame
2020-08-09Hsh_TW ● - ○ FroaxyKifuGame
2020-08-05Maru239 ○ - ● shogiliuKifuGame
2020-08-05Hsh_TW ● - ○ cliffvineKifuGame

Description

我從學將棋以來就很想要參加將棋比賽,可惜大部分比賽都是在台北的線下賽,為了讓沒辦法去台北或是喜歡宅在家裡的人也能參與比賽,我籌劃一場線上將棋比賽
從台灣時間8月1日早上八點開始至9月29日晚上十點結束,
到9月1日晚上十點之前都可以報名參加
比賽採循環賽,雙方各10分用完讀秒30秒,
贏了+3積分,輸了+1積分,千日手雙方各+2積分,
比賽結束後積分最高者獲勝,積分最高者可以獲得金Q的稱號
級位者雖然一起下,但到最後會看級位者裡積分最高者也能獲得銀Q的稱號,至於獲得這些稱號能有甚麼用,我不知道ww
值得注意的是,輸了也能獲得積分,但沒比一點積分都沒有,所以鼓勵大家多多下滿對局,對局時間可以在81或是discord自己喬,如果用81的時間的話時間是以日本為基準,基本上台灣時間+1小時就是了
discord選手群:https://discord.gg/a4QkZAP
非參賽者請不要加入
除了相關資訊會在選手群裡出現以外,好將棋的粉絲專頁也會放上比賽最新消息
好將棋的粉絲專頁:https://www.facebook.com/goodshogi/?epa=SEARCH_BOX
比賽基本規則:81dojo官方寫的規則要遵守以外,嚴禁使用AI程式以及兩個或多個人一起在與參賽者討論,或是一隻帳號不同人下棋,看小抄與比賽時查資料等行為。(也可以看參賽者在其他將棋相關群組,比賽的品行,決定是否給予參加本比賽)犯者視情況可能永遠無法參與好將棋辦的比賽,也會公告在粉絲專頁上,請大家堂堂正正的下棋。
〈好將棋保有修改、變更或暫停本活動之權利。如有疑問歡迎私訊好將棋〉
Khi tôi chơi shogi tôi rất tham gia giải đấu,rất tiếc giải đấu bao gồm ở đài bắc và ở ngoài đời,tôi muốn người không ở đài bắc và người ở nhà cũng được tham gia.
Bắt đầu lúc khi thời gian đài loan ngày 1 tháng 8 buổi sáng đến 29 tháng 9 mười giờ tối kết thúc,trước ngày 1 tháng 9 mọi người đều được đăng ký thi đấu,hai bên được 10 phút và byoyomi 30 giây
Chiến thắng được +3 điểm,thua được +1 điểm,hoà nhau +2 điểm
Kết thúc giải đấu coi điểm ai cao thắng

This is 81Dojo's web system for account and data management. The entrance to the shogi app can be found in the main site at https://81dojo.com.