Show all tournaments

Slovak Rapid Cup Qualifier

Tournament Info

Tournament organizer: Lukas1 (1539)
Tournament format:  Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2020-11-08 09:00 ~ 2020-11-08 16:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1679
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1679/iframe">

Table

#Player12345Pts.Info
1 Lukas1 (1539) 10
2 conquerror99 (1810) 12
3 Maros (1281) 6
4 Bathus (1082) 6
5 majacik (1147) 6

Recent gamesSee all

2020-11-08Bathus ● - ○ Lukas1KifuGame
2020-11-08Bathus ● - ○ conquerror99KifuGame
2020-11-08majacik ● - ○ MarosKifuGame
2020-11-08majacik ● - ○ conquerror99KifuGame
2020-11-08Maros ● - ○ Lukas1KifuGame

Description

Tournament is for Slovak players only.
Registrácia
Napíšte email na vyletel@gmail.com, alebo kontaktujte organizátora iným spôsobom, do správy uveďte vaše 81Dojo prihlasovacie meno.
Ďalšie informácie
Systém turnaja sa môže zmeniť v prípade vyššieho počtu účastníkov.

This is 81Dojo's web system for account and data management. The entrance to the shogi app can be found in the main site at https://81dojo.com.