Back to club list

Login to join this club

81Dojo Club | Vietnam Shogi Club

Club name: Vietnam Shogi Club

Owner:  DesteroxGyoku (1363)

Club level: 

Members: 15 players (Average rating: 1234.95)

Club Forum

Only club members can see the club forum.

Description:

Xin chào các bạn! Đây là câu lạc bộ Shogi đầu tiên trên 81dojo của Việt Nam, là nơi có thể sẽ có forum, gạ kèo, project của cộng đồng. Mong rằng chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ với nhau! 
Tham gia Discord ShogiVN tại:https://discord.gg/3vPCsqjr5k

Member list:


This is 81Dojo's web system for account and data management. The entrance to the shogi app can be found in the main site at https://81dojo.com.